Ա. Հովհաննիսյան – «Բանակաշինությունը Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում»